Välkommen till Soveco SeniorKompetens!


 Som bemanningsföretag tillhandahåller vi personal för

Ultraljud mot möss, råttorBrandsäkerhet — brandvakter för "Heta Arbeten"
Ultraljud mot möss, råttorPersonalsäkerhet — arbetarskyddstillsynare
Ultraljud mot möss, råttorLokaltillsyn — övervakning av lokalers funktionalitet


Är Ert företag intresserade av arbetarskydds- och brandsäkerhetspersonal med mer än 30 års yrkeserfarenhet och till mycket konkurrenskraftiga priser, är Ni välkomna att kontakta oss.

Sanering mot möss med ultraljud
Copyright © R.P. Båth
SeniorKompetensen division inom AB Soveco International
A. Industriväg 1a   436 34 Askim    tel. 031-68 46 40  fax 031-68 46 44
 e-post

innehåll seniorkompetens