tillsynare

 

tillsynare är bra. tillsynare har framtiden för sig. tillsynare är kostnadseffektiv. tillsynare är flexibel. tillsynare expanderar. tillsynare passar alla företag. tillsynare kapar arbetstopparna. tillsynare stoppar arbetskraftsimport. tillsynare gör alla till vinnare. tillsynare är hälsobefrämjande. tillsynare för dig och mig. tillsynare ger arbetsglädje. tillsynare är toppen.

För gruppen människor tillsynare, med livslång arbetserfarenhet, har namnet tillsynare nog ett givet symbolvärde.
tillsynare affärsidé är att sätta Sveriges personalresurs av pensionärer och mogna arbetssökande i arbete.

Vi på tillsynare har visionen att Sveriges mogna befolkning har framtiden för sig.

tillsynare

tillsynare Copyright © R.P. Båth
tillsynareen division inom AB Soveco International

 

innehåll seniorkompetens