tillsyn

 

tillsyn är bra. tillsyn har framtiden för sig. tillsyn är kostnadseffektiv. tillsyn är flexibel. tillsyn expanderar. tillsyn passar alla företag. tillsyn kapar arbetstopparna. tillsyn stoppar arbetskraftsimport. tillsyn gör alla till vinnare. tillsyn är hälsobefrämjande. tillsyn för dig och mig. tillsyn ger arbetsglädje. tillsyn är toppen.

För gruppen människor tillsyn, med livslång arbetserfarenhet, har namnet tillsyn nog ett givet symbolvärde.
tillsyn affärsidé är att sätta Sveriges personalresurs av pensionärer och mogna arbetssökande i arbete.

Vi på tillsyn har visionen att Sveriges mogna befolkning har framtiden för sig.

tillsyn

tillsyn Copyright © R.P. Båth
tillsynen division inom AB Soveco International

 

innehåll seniorkompetens