seniorkompetens

 

seniorkompetens har framtiden för sig. seniorkompetens är kostnadseffektiv. seniorkompetens är flexibel. seniorkompetens expanderar. seniorkompetens passar alla företag. seniorkompetens kapar arbetstopparna. seniorkompetens stoppar arbetskraftsimport. seniorkompetens gör alla till vinnare. seniorkompetens är hälsobefrämjande. seniorkompetens för dig och mig. seniorkompetens ger arbetsglädje. seniorkompetens är bra. seniorkompetens är toppen.

För gruppen människor 55+, med livslång arbetserfarenhet, har namnet seniorkompetens nog ett givet symbolvärde.
seniorkompetens affärsidé är att sätta Sveriges personalresurs av pensionärer och mogna arbetssökande i arbete.

Vi på seniorkompetens har visionen att Sveriges mogna befolkning har framtiden för sig.

seniorkompetens

seniorkompetens Copyright © R.P. Båth
seniorkompetensen division inom AB Soveco International

 

innehåll seniorkompetens