lokaltillsyn

 

lokaltillsyn är bra. lokaltillsyn har framtiden för sig. lokaltillsyn är kostnadseffektiv. lokaltillsyn är flexibel. lokaltillsyn expanderar. lokaltillsyn passar alla företag. lokaltillsyn kapar arbetstopparna. lokaltillsyn stoppar arbetskraftsimport. lokaltillsyn gör alla till vinnare. lokaltillsyn är hälsobefrämjande. lokaltillsyn för dig och mig. lokaltillsyn ger arbetsglädje. lokaltillsyn är toppen.

För gruppen människor lokaltillsyn, med livslång arbetserfarenhet, har namnet lokaltillsyn nog ett givet symbolvärde.
lokaltillsyn affärsidé är att sätta Sveriges personalresurs av pensionärer och mogna arbetssökande i arbete.

Vi på lokaltillsyn har visionen att Sveriges mogna befolkning har framtiden för sig.

lokaltillsyn

lokaltillsyn Copyright © R.P. Båth
lokaltillsynen division inom AB Soveco International

 

innehåll seniorkompetens