heta arbeten

 

heta arbeten är bra. heta arbeten har framtiden för sig. heta arbeten är kostnadseffektivt. heta arbeten är flexibelt. heta arbeten expanderar. heta arbeten passar alla företag. heta arbeten kapar arbetstopparna. heta arbeten stoppar arbetskraftsimport. heta arbeten gör alla till vinnare. heta arbeten är hälsobefrämjande. heta arbeten för dig och mig. heta arbeten ger arbetsglädje. heta arbeten är toppen.

För gruppen människor heta arbeten, med livslång arbetserfarenhet, har namnet heta arbeten nog ett givet symbolvärde.
heta arbeten affärsidé är att sätta Sveriges personalresurs av pensionärer och mogna arbetssökande i arbete.

Vi på heta arbeten har visionen att Sveriges mogna befolkning har framtiden för sig.

heta arbeten

heta arbeten Copyright © R.P. Båth
heta arbetenen division inom AB Soveco International

 

innehåll seniorkompetens