brandvakt

 

En brandvakt är bra. En brandvakt har framtiden för sig. En brandvakt är kostnadseffektiv. En brandvakt är flexibel. brandvakt expanderar. brandvakt passar alla företag. brandvakt kapar arbetstopparna. brandvakt stoppar arbetskraftsimport. brandvakt gör alla till vinnare. brandvakt är hälsobefrämjande. brandvakt för dig och mig. brandvakt ger arbetsglädje. brandvakt är toppen.

För gruppen människor brandvakt, med livslång arbetserfarenhet, har namnet brandvakt nog ett givet symbolvärde.
brandvakt affärsidé är att sätta Sveriges personalresurs av pensionärer och mogna arbetssökande i arbete.

Vi på brandvakt har visionen att Sveriges mogna befolkning har framtiden för sig.

brandvakt

brandvakt Copyright © R.P. Båth
brandvakten division inom AB Soveco International

 

innehåll seniorkompetens