bemanning

 

bemanning är bra. bemanning har framtiden för sig. bemanning är kostnadseffektiv. bemanning är flexibel. bemanning expanderar. bemanning passar alla företag. bemanning kapar arbetstopparna. bemanning stoppar arbetskraftsimport. bemanning gör alla till vinnare. bemanning är hälsobefrämjande. bemanning för dig och mig. bemanning ger arbetsglädje. bemanning är toppen.

För gruppen människor 55+, med livslång arbetserfarenhet, har namnet bemanning nog ett givet symbolvärde.
bemanning affärsidé är att sätta Sveriges personalresurs av pensionärer och mogna arbetssökande i arbete.

Vi på bemanning har visionen att Sveriges mogna befolkning har framtiden för sig.

bemanning

bemanning Copyright © R.P. Båth
bemanningen division inom AB Soveco International

 

innehåll seniorkompetens