arbetarskydd

 

arbetarskydd är bra. arbetarskydd har framtiden för sig. arbetarskydd är kostnadseffektiv. arbetarskydd är flexibelt. arbetarskydd expanderar. arbetarskydd passar alla företag. arbetarskydd kapar arbetstopparna. arbetarskydd stoppar arbetskraftsimport. arbetarskydd gör alla till vinnare. arbetarskydd är hälsobefrämjande. arbetarskydd för dig och mig. arbetarskydd ger arbetsglädje. arbetarskydd är toppen.

För gruppen människor arbetarskydd, med livslång arbetserfarenhet, har namnet arbetarskydd nog ett givet symbolvärde.
arbetarskydd affärsidé är att sätta Sveriges personalresurs av pensionärer och mogna arbetssökande i arbete.

Vi på arbetarskydd har visionen att Sveriges mogna befolkning har framtiden för sig.

arbetarskydd

arbetarskydd Copyright © R.P. Båth
arbetarskydden division inom AB Soveco International

 

innehåll seniorkompetens