55+

 

55+ är bra. 55+ har framtiden för sig. 55+ är kostnadseffektiv. 55+ är flexibel. 55+ expanderar. 55+ passar alla företag. 55+ kapar arbetstopparna. 55+ stoppar arbetskraftsimport. 55+ gör alla till vinnare. 55+ är hälsobefrämjande. 55+ för dig och mig. 55+ ger arbetsglädje. 55+ är toppen.

För gruppen människor 55+, med livslång arbetserfarenhet, har namnet 55+ nog ett givet symbolvärde.
55+ affärsidé är att sätta Sveriges personalresurs av pensionärer och mogna arbetssökande i arbete.

Vi på 55+ har visionen att Sveriges mogna befolkning har framtiden för sig.

55+

55+ Copyright © R.P. Båth
55+en division inom AB Soveco International

 

innehåll seniorkompetens