Till startsidan / menyn
 

För gruppen människor 60+, med livslång arbetserfarenhet, har namnet SeniorKompetens nog ett givet symbolvärde. Önskan om att på medelålderns höst skapa en stimulerande sysselsättning, i vilken individens livserfarenhet får komma till sin rätt, är något den höjda blicken i logon symboliserar. För dig som är avtals- sjuk- eller vanlig pensionär och har kraft och lust, vill vi erbjuda en ny chans i en lagom mix av arbete och fritid.

Erfaret yrkesfolk — en bristvara
Japan får för varje år tillgång till allt färre yrkesverksamma människor i åldrar under femtio år. Nu har man börjat inse att gruppen 60+ är en resurs som inte längre kan få ligga outnyttjad. Trendbrottet att kvalifikationen "ung" inte längre är viktigare än "mogen" och "yrkeserfaren" är något som har börjat ge 60+ japanen en ny chans i arbetslivet.
Allt pekar på att utvecklingen i Sverige kommer att följa den i Japan. Ja, bristen på arbetskraft i vårt land är idag en realitet, vilket den senaste tidens tal om att börja importera arbetskraft bekräftar.
Men varför gå över ån efter vatten? Att inte först ta tillvara den yrkes- och livserfarenhet som Sveriges mogna befolkning besitter, vore om inte en nationalekonomisk katastrof, så i alla fall en gigantisk misshushållning.

Alla blir vinnare
SeniorKompetens affärsidé är att sätta Sveriges personalresurs av pensionärer och mogna arbetssökande i arbete. En idé som gör alla parter till vinnare…..

Våra uppdragsgivare får en både kostnads- och kompetenseffektiv lösning på sitt akuta
      personalbehov.

Våra medarbetare i personalpoolen, vilka i kraft av sin pensionering vare sig önskar eller
      måste arbeta heltid kan få arbeta precis så mycket eller lite han eller hon vill.

Företaget SeniorKompetens blir med enbart timanställda ett konkurrenskraftigt bemannings-
      företag med maximal flexibilitet. Vår målsättning, att försöka knyta människor till oss som
      har flera strängar på sin lyra, kommer att öka vår konkurrenskraft ytterligare.

Vårt samhälle blir också i slutändan en vinnare. Ökad sysselsättning genererar fler
      skattekronor. Även den hälsobefrämjande effekten, att som pensionär få komma ut någon
      dag i veckan och göra en meningsfull arbetsinsats ger ökad livsglädje. Dessutom ger den
      milda motionen arbetet innebär ett ökat fysiskt välbefinnande.

Det kan låta paradoxalt, men vi på SeniorKompetens har visionen att Sveriges mogna befolkning har framtiden för sig. Med detta för ögonen arbetar vi aktivt för att förändra 60+ människans värld.

Med vänlig hälsning
AB Soveco International
Pelle Båth, vdCopyright © R.P. Båth
SeniorKompetensen division inom AB Soveco International
A. Industriväg 1a   436 34 Askim    tel. 031-68 46 40  fax 031-68 46 44
 e-post

innehåll seniorkompetens