Stäng

Har ni behov av extra personal för brand- och arbetarskyddstillsyn?

Anser Ni det vara dålig företagsekonomi att t.ex. låta en kvalificerad licenssvetsare agera brandvakt, när han istället borde arbeta med just det som är anledningen till hans lönenivå?

Då kan vi erbjuda Er pigga yrkeserfarna avtals- och ålderspensionärer, som har mycket kvar att ge på arbetsmarknaden, något som vi kallar SeniorKompetens…... Epitetet är befogat inte minst på grund av att personalen i vår pool har upp till trettio års erfarenhet av brand- och säkerhetstillsyn.

Utöver stor kompetens, så är vårt låga arvode kanske ännu intressantare för Er som uppdragsgivare. Den är bl.a. frukten av att våra pensionärer belastas med en lägre arbetsgivaravgift än normalt, vilket således kommer våra kunder tillgodo.

När Ni vid nästa arbetstopp behöver extra Heta Arbeten-certifierade brandvakter eller arbetarskyddstillsynspersonal, ser vi fram emot Er kontakt.

Med vänlig hälsning
AB Soveco International
Pelle Båth, vdCopyright © R.P. Båth
SeniorKompetensen division inom AB Soveco International
A. Industriväg 1a   436 34 Askim    tel. 031-68 46 40  fax 031-68 46 44
 e-post
innehåll seniorkompetens